Asociace XAB03

Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülbusch 1973

Sešlapávaná vegetace s kuřinkou červenou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Spergularia rubra

Mechorosty: Bryum argenteum, Bryum caespiticium s. l.

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Matricaria discoidea, Poa annua, Polygonum arenastrum, Spergularia rubra, Taraxacum sect. Taraxacum

Mechorosty: Bryum argenteum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Spergularia rubra

Citace: Láníková D. (2009): Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülbusch 1973. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 65–67, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.