Asociace TDF10

Scirpo sylvatici-Caricetum brizoidis Kučera et al. 1994

Lada vlhkých luk s ostřicí třeslicovitou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Carex brizoides, Lotus pedunculatus

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis capillaris, Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Caltha palustris, Carex brizoides, Carex nigra, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Festuca rubra, Filipendula ulmaria, Galium uliginosum, Holcus lanatus, Juncus effusus, Lathyrus pratensis, Lotus pedunculatus, Lychnis flos-cuculi, Poa pratensis agg., Poa trivialis, Ranunculus acris, Ranunculus auricomus agg., Ranunculus repens, Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Bistorta officinalis, Carex brizoides, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus

Citace: Kučera T. (2007): Scirpo sylvatici-Caricetum brizoidis Kučera et al. 1994. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 269–271, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.