nové hledání »

Svaz TDF

Calthion palustris Tüxen 1937

Vlhké pcháčové louky

Nižší syntaxony

počet výsledků: 14
TDF01 Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei Vlhké louky s pcháčem zelinným více »
TDF02 Cirsietum rivularis Karpatské vlhké louky s pcháčem potočním více »
TDF03 Angelico sylvestris-Cirsietum palustris Acidofilní vlhké louky s pcháčem bahenním více »
TDF04 Crepido paludosae-Juncetum acutiflori Subatlantské acidofilní vlhké louky se sítinou ostrokvětou více »
TDF05 Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli Horské vlhké louky s pcháčem různolistým více »
TDF06 Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris Horské vlhké louky s krabilicí chlupatou více »
TDF07 Scirpo sylvatici-Cirsietum cani Nížinné vlhké louky s pcháčem šedým více »
TDF08 Scirpetum sylvatici Vlhké louky se skřípinou lesní více »
TDF09 Caricetum cespitosae Vlhké louky s ostřicí trsnatou více »
TDF10 Scirpo sylvatici-Caricetum brizoidis Lada vlhkých luk s ostřicí třeslicovitou více »
TDF11 Junco inflexi-Menthetum longifoliae Bazifilní vegetace vlhkých narušovaných půd s mátou dlouholistou více »
TDF12 Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris Bazifilní vlhká tužebníková lada s kakostem bahenním více »
TDF13 Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae Vlhká tužebníková lada s vrbinou obecnou více »
TDF14 Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae Horská vlhká tužebníková lada s krabilicí chlupatou více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací