Asociace XBA05

Veronicetum hederifolio-triphylli Slavnić 1951

Jarní efemérní vegetace polních plevelů na bazických půdách

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Capsella bursa-pastoris, Consolida regalis, Descurainia sophia, Lamium amplexicaule, Lamium purpureum, Papaver rhoeas, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica hederifolia agg., Veronica polita, Veronica triloba, Veronica triphyllos, Viola arvensis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense, Elymus repens, Galium aparine, Lamium amplexicaule, Lamium purpureum, Papaver rhoeas, Stellaria media, Taraxacum sect. Taraxacum, Thlaspi arvense, Tripleurospermum inodorum, Veronica hederifolia agg., Veronica persica, Veronica polita, Viola arvensis

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Stellaria media, Veronica hederifolia agg.

Citace: Lososová Z. (2009): Veronicetum hederifolio-triphylli Slavnić 1951. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 93–95, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.