nové hledání »

Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys – zběhovec trojklaný pravý

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,05–0,15 ?
 • Životní forma: terofyt (hemikryptofyt) ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 11,9 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 3,7 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 84,3 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): vstřícné ?
 • Typ listu: jednoduchý ?
 • Typ jednoduchého listu: peřeně členěný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: květen-září ?
 • Barva květu: žlutá, oranžová ?
 • Symetrie květů: zygomorfní (jedna rovina souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlá ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: dvoupyská ?
 • Srůst kalicha: srostlolupenný ?
 • Typ květenství: lichoklas lichopřeslenů ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod - tvrdka ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno ?
 • Myrmekochorie: 1 - myrmekochorní: elaiosom (zřetelný dužnatý přívěsek semene či plodu) přítomen ?
 • Strategie šíření: Allium ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: ne ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: archeofyt ?
 • Invazní status: zdomácnělý ?
 • Geografický původ: Středomoří ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 8 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 3 - taxon chybějící na vlhkých půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 8 - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 4 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů
 • 9F Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11N Nízké xerofilní křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13A Jednoletá ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů: 2 - optimum
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostické taxony ?
 •   Konstantní taxony ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,3
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,4

Rozšíření a hojnost

 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 68, 116 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2,3 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 4 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 5
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 3
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C1t - kriticky ohrožený taxon, ustupující ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): CR - kriticky ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací