nové hledání »

Carex magellanica – ostřice vrchovištní

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,1–0,4 ?
 • Růstová forma: klonální bylina ?
 • Životní forma: hemikryptofyt (geofyt) ?
 • Životní strategie: S - stres tolerátor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): SR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 10,4 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 45 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 44,6 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: stálezelený ?
 • Anatomie listů: skleromorfní, helomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-srpen ?
 • Barva květu: hnědá ?
 • Květní obaly: květ bezobalný ?
 • Typ květenství: klas klásků ?
 • Diklinie: jednodomý ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: vítr ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – nažka v mošničce ?
 • Barva plodu: zelená, šedá ?
 • Způsob rozmnožování: semeny/sporami a vegetativně ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: pravděpodobně myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Stonková metamorfóza: výběžek, oddenek ?
 • Typ orgánu klonálního růstu: epigeogenní oddenek ?
 • Přítomnost volně šiřitelných klonálních potomků: chybí ?
 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Typ větvení orgánů klonálního růstu stonkového původu: sympodiální ?
 • Přítomnost hlavního kořene: chybí ?
 • Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: 4 ?
 • Počet klonálních potomků: 3,5 ?
 • Vzdálenost klonálního šíření [m]: 0,1 ?
 • Klonální index: 5 ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 20
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 4

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 59 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 910,8 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 455,4 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 36,8 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 9 - indikátor mokrých, vodou nasycených a špatně provzdušněných půd ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 1 - indikátor silné acidity, nikdy se nevyskytující v mírně kyselých nebo alkalických podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 2 - přechod mezi hodnotami 1 a 3 ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   5 Vegetace pramenišť a rašelinišť
 • 5F Přechodová rašeliniště: 1 - vzácný výskyt
 • 5G Vrchoviště: 1 - vzácný výskyt
 • 5H Vlhké rašelinné půdy a vrchovištní šlenky: 3 - dominanta
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: arktická, boreální, severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, australská nebo antarktická ?
 • Floristická oblast: Amerika, cirkumpolární ?
 • Míra kontinentality: 6 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5 ?
 • Výškový stupeň v ČR: hory, subalpínský stupeň ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 8, 19 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 40 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 0 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 5,6 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 13 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 3
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 1
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C2r - silně ohrožený taxon, vzácný ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): EN - ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: silně ohrožený taxon ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací