nové hledání »

Echinocystis lobata – štětinec laločnatý

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 2–6 ?
 • Růstová forma: jednoletá bylina ?
 • Životní forma: terofyt ?
 • Životní strategie: CR - kompetitor/ruderál ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – dlanitě členěný ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: mezomorfní, hygromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červenec-září ?
 • Barva květu: žlutobílá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich a koruna ?
 • Srůst koruny/okvětí: srostlé ?
 • Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: kolovitá, zvonkovitá ?
 • Srůst kalicha: srostlolupenný ?
 • Typ květenství: květy jednotlivé ?
 • Diklinie: jednodomý ?
 • Způsob generativního rozmnožování: fakultativní alogamie ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: dužnatý plod – bobule ?
 • Barva plodu: zelená ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno, plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 3
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 1
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 3
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 3
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 1

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 32 ?
 • Stupeň ploidie (x): 4 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 1319,38 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 329,84 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 39,6 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: neofyt ?
 • Invazní status: invazní ?
 • Geografický původ: Severní Amerika ?
 • Rok zplanění: 1911 ?
 • Způsob zavlečení: úmyslné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 6 - výskyt vzácně při méně než 20 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 8 - přechod mezi hodnotami 7 a 9 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 8 - přechod mezi hodnotami 7 a 9 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 8 - výrazný indikátor živin ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,46
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,43
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,52
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,54
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,32
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,36

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4A Rákosiny eutrofních stojatých vod: 1 - vzácný výskyt
 • 4D Říční rákosiny: 1 - vzácný výskyt
 • 4I Vegetace nitrofilních jednoletých vlhkomilných bylin: 1 - vzácný výskyt
 • 4L Nitrofilní bylinné lemy nížinných řek: 2 - optimum
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11J Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů: 2 - optimum
 •   12 Lesy
 • 12B Lužní lesy: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 2 - optimum
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 5,2
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 5,3
 • Index ekologické specializace v lesní vegetaci: 6

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Východní Amerika ?
 • Míra kontinentality: 6 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 6 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 192, 272 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 21,4 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 21,4 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 16,7 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 16,4 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 88 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 7
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): taxon není zařazen do Červeného seznamu ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu) ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací