nové hledání »

Euphorbia exigua – pryšec drobný

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,05–0,2 ?
 • Růstová forma: jednoletá bylina ?
 • Životní forma: terofyt ?
 • Životní strategie: R - ruderál ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): R/SR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 0,5 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 34,8 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 64,8 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: jednoduchý – celistvý ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: chybí ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: hygromorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červen-září ?
 • Fáze kvetení: 6 Cornus sanguinea-Melica uniflora (začátek časného léta) ?
 • Barva květu: zelená ?
 • Květní obaly: květ bezobalný ?
 • Typ květenství: cyathium v lichookolíku ?
 • Diklinie: synecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: hmyz ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – tobolka ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): semeno ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: pravděpodobně myrmekochorní ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně monocyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 • Umístění pupenů na kořenech: hypokotyl ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: aditivní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 4
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 4
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 1
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 10
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 10
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 1

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 24 (16, 26, 28, 56) ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 1149,61 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 574,81 ?
 • Genomický obsah GC bazí: 38,7 % ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: archeofyt ?
 • Invazní status: zdomácnělý ?
 • Geografický původ: Středomoří ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 7 - rostlina částečně světlých míst, většinou rostoucí na plném světle, ale také ve stínu do 30 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 4 - přechod mezi hodnotami 3 a 5 ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 8 - výskyt většinou v podmínkách bohatých vápníkem ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 5 - výskyt na mírně živinami bohatých místech, méně často na chudších nebo bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: 0,42
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: 0,42
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,99
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,99
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,76
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,87

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   1 Vegetace skal, sutí a zdí
 • 1D Pohyblivé vápnité sutě: 1 - vzácný výskyt
 •   8 Suché trávníky
 • 8C Úzkolisté subkontinentální stepi: 1 - vzácný výskyt
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 •   9 Trávníky písčin a vegetace skalních výchozů
 • 9F Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13A Jednoletá ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů: 2 - optimum
 • 13C Jednoletá vegetace sešlapávaných stanovišť: 1 - vzácný výskyt
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Dominantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 6,3
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 6,3

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa ?
 • Míra kontinentality: 4 ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 4 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 261, 564 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 0,9 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 17 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 1,9 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 4,9 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 42 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 8
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 4
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 1

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C4a - vzácnější taxon vyžadující pozornost ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací