Asociace XBC01

Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae Tüxen 1937

Acidofilní plevelová vegetace v mírně teplých oblastech s heřmánkem pravým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace Aphano-Matricarietum je uváděna z celé Evropy. Zvláště v západoevropských nížinách patří k velmi běžným typům plevelové vegetace. V západní Evropě, především v Německu, byla pojímána široce a v různých oblastech byly vymezovány geografické rasy nebo subasociace, z nichž některé jsou bližší asociacím ze svazů Caucalidion, Arnoseridion minimae a Oxalidion fontanae. Je doložena z Francie (Julve 1993), Nizozemí (Dunker & Hüppe 2000), Dánska (Dierßen 1996, Lawesson 2004), Německa (Pott 1995, Hofmeister et al. in Preising et al. 1995: 17–49, Müller in Oberdorfer 1993b: 48–114, Manthey in Berg et al. 2004: 273–285), Švýcarska (Brun-Hool 1963), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), Slovinska (Šilc & Čarni 2007), střední Itálie (Baldoni 1995), Polska (Matuszkiewicz 2007), Slovenska (Jarolímek et al. 1997, Mochnacký 2000), Maďarska (Soó 1961, Borhidi 1996, Pinke & Pál 2008) a Rumunska (Sanda et al. 1999). V České republice je rozšířena převážně v mezofytiku. Byla zaznamenána např. v okolí Liberce (Višňák 1992), Českém středohoří (Kropáč, nepubl.), na Křivoklátsku (Kropáč & Lecjaksová in Kolbek et al. 2001: 121–163), v západních (Kropáč, nepubl.) a jižních Čechách (Kučerová 1974, Kolková 1975, Douda 2003), na Českomoravské vrchovině (Lososová 2000, 2004), v podhůří Orlických hor (Jirásek 1992), Jeseníků (Kühn 1993) a na obvodech karpatských pohoří na východní Moravě (Kusák 1994, Otýpková 2001, 2004).

Citace: Otýpková Z. (2009): Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae Tüxen 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 109–112, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.