Asociace XBC01

Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae Tüxen 1937

Acidofilní plevelová vegetace v mírně teplých oblastech s heřmánkem pravým

nové hledání

Orig. (Tüxen 1937): Alchemilla arvensis-Matricaria chamomilla-Ass. Tx. 1937 (Alchemilla arvensis = Aphanes arvensis. Matricaria chamomilla = M. recutita)

Syn.: Vicietum tetraspermae Kruseman et Vlieger 1939, Galeopsio-Matricarietum Oberdorfer 1957 p. p., Aethuso-Galeopsietum G. Müller 1964 p. p., Myosotido-Sonchetum arvensis Passarge in Passarge et Jurko 1975

Formální definice: skup. Aphanes arvensis NOT skup. Arabidopsis thaliana NOT skup. Arnoseris minima NOT skup. Consolida regalis NOT Spergula arvensis pokr. > 15 %

Citace: Otýpková Z. (2009): Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae Tüxen 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 109–112, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.