nové hledání »

Asociace XDE04

Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957

Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zlatoplodou

...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
  • jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
  • pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky

Společenstvo je rozšířeno v suboceánických oblastech západní části střední Evropy a západní Evropy (Mucina in Mucina et al. 1993: 203–251). Východní hranice primárního rozšíření Chaerophyllum aureum prochází územím České republiky. Asociace je uváděna z Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et al. 2001), Francie (Géhu et al. 1972, Julve 1993), Německa (Müller in Oberdorfer 1993b: 135–277, Pott 1995, Hilbig in Schubert et al. 2001: 172–184), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 203–251), Maďarska (Borhidi 2003) a kontinentální části Chorvatska (Marković-Gospodarić 1965). V České republice se vyskytuje jen v západní polovině Čech, a to zejména v podhorských oblastech, ale také v pahorkatinách nebo horách. Na Šumavě byla zaznamenána ještě v nadmořské výšce 920 m (Šandová 1979). Větší počet fytocenologických snímků pochází ze Šumavy a Pošumaví (A. Pyšek 1972, Šandová 1979, 1982, Mandák 1993, Matějková et al. 1996, Matějková & Nesvadbová 1999), Plzeňska (Sofron 1979) a Křivoklátska (Dostálek et al. in Kolbek et al. 2001: 164–278).


Citace: Láníková D. (2009): Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 357–360, Academia, Praha.

© 2014–2019 Pladias – Citace: Pladias. Databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací