nové hledání »

Svaz XDE

Aegopodion podagrariae Tüxen 1967

Nitrofilní ruderální vegetace vytrvalých širokolistých bylin

Nižší syntaxony

počet výsledků: 10
XDE01 Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae Nitrofilní ruderální vegetace s bršlicí kozí nohou více »
XDE02 Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Nitrofilní ruderální vegetace s kerblíkem lesním více »
XDE03 Chaerophylletum aromatici Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zápašnou více »
XDE04 Chaerophylletum aurei Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zlatoplodou více »
XDE05 Chaerophylletum bulbosi Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí hlíznatou více »
XDE06 Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae Horská nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem lesklým více »
XDE07 Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi Ruderální vegetace s invazní slunečnicí topinamburem více »
XDE08 Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani Vegetace s invazním bolševníkem velkolepým více »
XDE09 Asteretum lanceolati Vegetace s invazními severoamerickými hvězdnicemi více »
XDE10 Reynoutrietum japonicae Vegetace s invazními křídlatkami více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací