Asociace KBG01

Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková in Kolbek et al. 2003

Nízké až keřovité akátiny teplých skalnatých strání

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace je zatím známa pouze z České republiky, i když výskyt v sousedních zemích lze předpokládat. Je rozšířena na skalních výchozech v údolí Ohře, Labe, Berounky, Vltavy a Sázavy, případně v některých údolích jejich přítoků, ne ze všech těchto území je však doložena fytocenologickými snímky (Z. Svobodová 1952, Větvička 1961, Frantík 1985, Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 277–284, Vítková 2004a, b). Mimo říční údolí se vyskytuje na stepních lokalitách v Českém středohoří, Českém krasu a na Křivoklátsku (Z. Svobodová 1952, Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 277–284, Vítková 2004a, b). Z jižní Moravy je fytocenologickými snímky doložena pouze od Bohuslavic u Kyjova (Prudič, nepubl.); další porosty s druhovým složením odpovídajícím této asociaci jsou uváděny ze Slavkovska a Hustopečska (Čechová 1998).

Citace: Vítková M. & Kolbek J. (2013): Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková in Kolbek et al. 2003. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 148–150, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.