nové hledání »

Asociace XBB01

Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946

Bazifilní teplomilná plevelová vegetace okopanin s laskavci

...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
  • jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
  • pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky

Společenstvo je rozšířeno v teplých nížinách a pahorkatinách střední Evropy. Vyskytuje se ve Francii (Géhu et al. 1985), Dánsku (Lawesson 2004), Německu (Müller in Oberdorfer 1993b: 48–114, Pott 1995, Schubert in Schubert et al. 2001: 403–415, Manthey in Berg et al. 2004: 275–285), Polsku (Matuszkiewicz 2007), na Slovensku (Passarge & Jurko 1975, Vilčeková 1981, Jarolímek et al. 1997, Mochnacký 2000), v Rakousku (Holzner 1973, Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), Slovinsku (Šilc & Čarni 2007), Maďarsku (Borhidi 2003) a Rumunsku (Sanda et al. 1999). V ochuzeném druhovém složení bez výrazných teplomilných druhů bylo zaznamenáno v Nizozemí (Haveman et al. in Schaminée et al. 1998: 199–246) a v nížinách jižní a východní části Velké Británie (Rodwell 2000). V České republice je rozšířeno v nížinách Čech a Moravy (Kropáč 1981). Doklady o jeho výskytu pocházejí zejména z okolí Plzně, Loun, Litoměřic, Nymburku a Prahy (Kropáč 2006), z Křivoklátska (Kropáč & Lecjaksová in Kolbek et al. 2001: 121–163), jižní Moravy (Lososová 2004), střední Moravy (Cimalová, nepubl.), Hostýnských vrchů (Otýpková, nepubl.) a Bílých Karpat (Otýpková 2001).


Citace: Lososová Z. (2009): Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 103–105, Academia, Praha.

© 2014–2019 Pladias – Citace: Pladias. Databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací