Asociace XBB01

Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946

Bazifilní teplomilná plevelová vegetace okopanin s laskavci

nové hledání

Orig. (Westhoff et al. 1946): Mercurialietum annuae Kr. et Vl. 1939

Syn.: Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger 1939 prov. (§ 3b), Amarantho-Fumarietum J. Tüxen 1955, Setario viridis-Fumarietum J. Tüxen 1955, Setario-Veronicetum politae Oberdorfer 1957, Stellario mediae-Mercurialietum annuae Ubrizsy 1967, Thlaspio-Veronicetum politae Görs 1966, Amarantho retroflexi-Diplotaxietum muralis amaranthetosum Holzner 1973, Amarantho-Chenopodietum albi Schubert 1989

Formální definice: skup. Amaranthus retroflexus NOT skup. Consolida regalis NOT Atriplex tatarica pokr. > 25 % NOT Chenopodium album agg. pokr. > 50 % NOT Iva xanthiifolia pokr. > 15 %

Citace: Lososová Z. (2009): Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 103–105, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.