Asociace XBB01

Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946

Bazifilní teplomilná plevelová vegetace okopanin s laskavci

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Amaranthus powellii, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album agg., Chenopodium hybridum, Echinochloa crus-galli, Galinsoga parviflora, Mercurialis annua, Solanum nigrum agg.

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Amaranthus powellii, Amaranthus retroflexus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Chenopodium hybridum, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Elymus repens, Polygonum aviculare, Solanum nigrum agg., Stellaria media, Taraxacum sect. Taraxacum, Tripleurospermum inodorum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Amaranthus retroflexus, Chenopodium album agg., Galinsoga parviflora

Citace: Lososová Z. (2009): Mercurialietum annuae Kruseman et Vlieger ex Westhoff et al. 1946. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 103–105, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.