Asociace XBJ03

Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi Eliáš 1986

Ruderální vegetace s jitrocelem písečným

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace se mimo Českou republiku vyskytuje v Německu (Pott 1995), severovýchodním Rakousku (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), na Slovensku (Jarolímek et al. 1997) a v Maďarsku (Borhidi 2003), pravděpodobný je její výskyt i v  jihovýchodní Evropě. Snímky přiřaditelné k této asociaci byly zaznamenány ve středním a východním Polabí (Klika 1931, Toman 1988c, Sádlo, nepubl.), Brně-Maloměřicích a Obřanech (Grüll 1980a, 1990), u Dolních Věstonic na jižní Moravě (Vicherek, nepubl.) a na písčinách na Hodonínsku (Chytrý, nepubl., Vicherek, nepubl.).

Citace: Sádlo J. (2009): Plantagini arenariae-Senecionetum viscosi Eliáš 1986. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 192–194, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.