nové hledání »

Asociace LBA05

Pruno padi-Fraxinetum excelsioris Oberdorfer 1953

Střemchové jaseniny

...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
  • jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
  • pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky

Asociace Pruno-Fraxinetum je rozšířena v západní a střední Evropě. Je uváděna z Francie (Oberdorfer 1953), Nizozemska (Stortelder et al. in Stortelder et al. 1999: 301–318), Dánska (Lawesson 2004), Německa (Seibert in Oberdorfer 1992: 139–156, Schubert in Schubert et al. 2001b: 46–100, Preising et al. 2003), Švýcarska (Keller et al. 1998), Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner & Karner in Willner & Grabherr 2007: 115–123) a Slovenska (Jarolímek et al. 2008). Horvat et al. (1974) udávají toto společenstvo také z Chorvatska s tím, že ve stromovém patře dominuje Fraxinus angustifolia. V České republice jsou střemchové jaseniny rozšířeny od nížin do podhůří. Nebyly zaznamenány v horských oblastech včetně centrální části Českomoravské vrchoviny. Hojně jsou udávány zejména z České tabule (Mikyška 1968, Neuhäuslová-Novotná 1979) a dále byly zaznamenány na Křivoklátsku a v okolí Prahy (Moravec et al. 1982, Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 113–119), podél větších toků v jižních Čechách (Neuhäuslová et al. 1998, Douda 2004, Neuhäuslová & T. Kučera 2004), v Železných horách (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1979), Poorličí (Mikyška 1972), jihomoravských úvalech (Neuhäuslová-Novotná 1979, Prudič, nepubl., Juřenčák, nepubl.), Bílých Karpatech (J. Němec 2000), Podří (Neuhäuslová-Novotná 1979, Sedláčková 1987) a jinde.


Citace: Douda J. (2013): Pruno padi-Fraxinetum excelsioris Oberdorfer 1953. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 210–213, Academia, Praha.

© 2014–2019 Pladias – Citace: Pladias. Databáze české flóry a vegetace. pladias.cz

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací