nové hledání »

Asociace MCD01

Rorippo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961

Poříční rákosiny s chrasticí rákosovitou

...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
  • jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
  • pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky

Asociace je udávána z Německa (Vahle in Preising et al. 1994: 55–93, Pott 1995, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 251–267), Rakouska (Balátová-Tuláčková et al. in Grabherr & Mucina 1993: 79–130) a Slovenska (Oťaheľová et al. in Valachovič 2001: 51–183).

V jiných zemích není Rorippo-Phalaridetum odlišováno od Phalaridetum arundinaceae, a proto je obtížné stanovit jeho rozšíření podle literárních údajů. V České republice je Rorippo-Phalaridetum rozšířeno po celém území podél středních toků řek v podhorských oblastech a pahorkatinách, vzácně se vyskytuje i na dolních tocích některých řek. Větší počet fytocenologických snímků je k dispozici např. z Berounky (Blažková & T. Kučera in Kolbek et al. 1999: 112–207, Blažková 2004), Lužnice (Douda 2003), Orlice (Kopecký 1991), Horní Svratky (Hluštíková 1971) a řek jihozápadní Moravy (Chytrý & Vicherek 1996, 2003).


Citace: Chytrý M. (2011): Rorippo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 488–491, Academia, Praha.

© 2014–2019 Pladias – Citace: Pladias. Databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací