Asociace KBC02

Rubetum idaei Kaiser 1926

Maliníkové křoviny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Porosty maliníku, které zde řadíme do asociace Rubetum idaei, bývají často chápány jako soubor několika společenstev, k nimž existuje bohatá fytocenologická literatura. Různá společenstva s druhy rodu Rubus ze svazu Sambuco-Salicion uvádí z Francie Bardat et al. (2004). Porosty s maliníkem jsou známy z velkého rozpětí nadmořských výšek ze španělských Pyrenejí (de Bolòs 1979), Švýcarska (Gams 1927), Německa (Oberdorfer 1973, Weber 1999), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993a: 252–270), Polska (W. Matuszkiewicz 2007), Slovenska (Jarolímek et al. 1997), Maďarska (Borhidi et al. 2012), Rumunska (Coldea in Coldea 2012: 253–266) a Bulharska (Tzonev et al. 2009). V České republice je Rubetum idaei rozšířeno hojně od pahorkatin do podhorského stupně, v mnoha oblastech ale nebylo fytocenologicky snímkováno. Fytocenologické snímky pocházejí zejména z Ještědského hřbetu (P. Petřík 2000), města Liberce (Višňák 1992), Džbánu (T. Kučera et al. 2001), Křivoklátska (Šmilauer 1990, Neuhäuslová in Kolbek et al. 2001: 279–316), Šumavy (Eltsova 2006), Bechyňska (Douda 2003), Železných hor (Neuhäuslová 1995), Lanškrounska (Jirásek 1992), Jihlavska, Třebíčska a Posvitaví (Straková 2004) a Moravskoslezských Beskyd (Chlapek 1998). Společenstvo chybí v teplých a suchých nížinných oblastech.

Citace: Petřík P. (2013): Rubetum idaei Kaiser 1926. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 115–118, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.