nové hledání »

Asociace XCA02

Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini Mucina 1981

Teplomilná ruderální vegetace s jablečníkem cizím

...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
  • jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
  • pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky

Jablečník cizí (Marrubium peregrinum) má primární areál v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově a Ukrajině (Meusel et al. 1978). Západní a severní hranice rozšíření dosahuje tento druh v teplých oblastech východního Rakouska a jižní Moravy. V ostatních částech České republiky je Marrubium peregrinum pravděpodobně jen přechodně zavlečeno (Hrouda in Slavík et al. 2000: 575–578). Asociace Salvio-Marrubietum je udávána z Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 169–202) a jihozápadního Slovenska (Eliáš 1981, Mucina 1981a, Jarolímek et al. 1997). V jihovýchodní Evropě je nahrazena asociací Centaureo spinulosae-Marrubietum peregrini Slavnić 1951, která se vyskytuje například ve Vojvodině (Slavnić 1951, Marković 1978). V České republice je výskyt asociace Salvio-Marrubietum vázán na teplé pahorkatiny jižní Moravy: existující fytocenologické snímky pocházejí z Budkovic na Ivančicku (Horáková, nepubl.), Hostěradic (Sádlo, nepubl.), okolí Znojma (Chytrý in Cigánek 1998, Sádlo, nepubl.) a Sedlce u Mikulova (Vicherek, nepubl.).


Citace: Láníková D. (2009): Salvio nemorosae-Marrubietum peregrini Mucina 1981. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 214–216, Academia, Praha.

© 2014–2020 Pladias – Citace: Pladias. Databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací