Asociace VBB03

Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii Allorge 1921

Vegetace mělkých vod s rdestem rdesnolistým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Druh Potamogeton polygonifolius má souvislé rozšíření v západní a severozápadní Evropě, odkud zasahuje do jižní Skandinávie, západní části střední Evropy, na sever Pyrenejského poloostrova, Korsiku a do severozápadní Itálie. Izolované výskyty se nacházejí i v severní Africe a Severní Americeá (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 329–384). Asociace Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii je pod různými jmény doložena z Portugalska (Costa et al. 1999), Španělska (Arnáiz & Molina 1985), Nizozemska (Schipper et al. in Schaminée et al. 1995: 65–108á), Německa (Doll 1991b, Rennwald 2000, Schubert et al. 2001a, Hilbig in Schubert et al. 2001b: 225–238á) a Francie (Allorge 1921, Corillion 1957, Julve 1993). Pravděpodobný je i výskyt ve Velké Británii, kde jsou porosty s velkou pokryvností Potamogeton polygonifolius uváděny jako součást asociace Nymphaeetum albae (Rodwell 1995). Výskyty v teplejších oblastech jsou vázány na horské polohy (Arnáiz & Molina 1985). V České republice se tato asociace vyskytuje pouze v Ašském výběžku. Fytocenologickými snímky je doložena z říčky Rokytnice, jejích přítoků a dvou rybníků v jejím povodí, ležících u obce Studánka (Rydlo 2007a). Tyto výskyty se nacházejí na východní hranici rozšíření áspolečenstva ve střední Evropě (Kaplan in Štěpánková et al. 2010: 329–384).

Citace: Šumberová K. (2011): Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii Allorge 1921. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 142–144, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.