Asociace XAA03

Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966

Nitrofilní sešlapávaná vegetace s vranožkou šupinatou

nové hledání

Orig. (Gutte 1966): Poa annua-Coronopus squamatus-Ass., Poo-Coronopetum squamati (Oberd. 57) ass. nov.

Syn.: Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930 coronopodetosum squamati Oberdorfer 1957, Coronopodo-Matricarietum Sissingh 1969, Coronopodo-Polygonetum avicularis Oberdorfer 1971

Formální definice: Coronopus squamatus pokr. > 5 %

Citace: Láníková D. (2009): Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 52–54, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.