Asociace THG01

Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970

Acidofilní suché trávníky teplých oblastí

nové hledání

Orig. (Toman 1970): Potentillo (opacae)-Festucetum sulcatae Klika 1951 [basionym Festuca ovina (sulcata)-Potentilla opaca as. Klika 1951; syn: Festuco (rupicolae)-Brachypodietum pinnati Mahn 1965] (Potentilla opaca ~ P. heptaphylla, Festuca sulcata ~ F. rupicola)

Syn.: Festuco ovinae-sulcatae-Potentilletum opacae Klika 1951 (§ 34c), Pulsatillo pratensis-Avenuletum pratensis Kolbek 1978, Potentillo arenariae-Agrostietum vinealis Chytrý et al. 1997, Peucedano oreoselini-Festucetum rupicolae (Vicherek 1962) Vicherek et al. in Chytrý et al. 1997

Formální definice: skup. Phleum phleoides AND (skup. Jasione montana OR skup. Trifolium arvense) NOT Calluna vulgaris pokr. > 25 % NOT Festuca pallens pokr. > 5 % NOT Festuca valesiaca pokr. > 25 %

Citace: Chytrý M. (2007): Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 451–453, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.