Asociace THG01

Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970

Acidofilní suché trávníky teplých oblastí

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis vinealis, Asperula cynanchica, Dianthus carthusianorum agg., Euphrasia stricta, Genista pilosa, Helictotrichon pratense, Koeleria macrantha, Phleum phleoides, Pilosella officinarum, Potentilla incana, Pulsatilla grandis, Rumex acetosella, Thymus praecox, Trifolium arvense, Trifolium campestre, Veronica spicata

Lišejníky: Cladonia rangiformis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea collina, Agrostis vinealis, Anthoxanthum odoratum, Asperula cynanchica, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum agg., Eryngium campestre, Festuca ovina s. l., Festuca rupicola, Galium verum, Helictotrichon pratense, Hypericum perforatum, Koeleria macrantha, Lotus corniculatus, Phleum phleoides, Pilosella officinarum, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Potentilla incana, Rumex acetosella, Thymus praecox, Trifolium arvense, Trifolium campestre, Veronica spicata

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l.

Lišejníky: Cladonia rangiformis

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Festuca ovina s. l., Festuca rupicola, Helictotrichon pratense

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l.

Lišejníky: Cladonia rangiformis

Citace: Chytrý M. (2007): Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 451–453, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.