Asociace KAC01

Salicetum albae Issler 1926

Měkké luhy s vrbou bílou

nové hledání

Orig. (Issler 1926): Salicetum albae

Syn.: Salicetum albae Tüxen 1931, Salici-Populetum Meijer-Drees 1936, Salicetum albo-fragilis Tüxen ex Moor 1958 p. p.

Formální definice: Salix alba pokr. > 50 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 %

Citace: Neuhäuslová Z. & Douda J. (2013): Salicetum albae Issler 1926. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 64–66, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.