Svaz XBJ

Salsolion ruthenicae Philippi 1971

Jednoletá ruderální vegetace narušovaných štěrkovitých a písčitých půd

nové hledání

Orig. (Philippi 1971): Salsolion ruthenicae-Verband

Syn.: Bromion tectorum Soó 1940 (§ 2b, nomen nudum), Bromo-Corispermenion Knapp 1971 (§ 2b, nomen nudum, podsvaz), Conyzo-Bromion tectorum Passarge 1978, Conyzo-Senecionion viscosi Eliáš 1986

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.