Svaz XBJ

Salsolion ruthenicae Philippi 1971

Jednoletá ruderální vegetace narušovaných štěrkovitých a písčitých půd

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Amaranthus albus, Anthemis ruthenica, Bromus tectorum, Chenopodium glaucum, Conyza canadensis, Corynephorus canescens, Dysphania botrys, Filago minima, Lepidium densiflorum, Microrrhinum minus, Oenothera, Plantago arenaria, Salsola tragus subsp. tragus, Senecio viscosus, Setaria viridis, Sisymbrium altissimum, Verbascum phlomoides

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Conyza canadensis, Dysphania botrys, Senecio viscosus, Sisymbrium altissimum

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.