Třída SA

Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977

Vegetace skal, zdí a stabilizovaných sutí

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Asplenium cuneifolium, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare agg.

Mechorosty: Tortula muralis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Asplenium ruta-muraria

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): Vegetace skal, zdí a stabilizovaných sutí (Asplenietea trichomanis). Vegetation of rocks, walls and stable screes. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 406–440, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.