Asociace LBE02

Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae Mikyška 1972

Horské acidofilní bučiny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Blechnum spicant, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Fagus sylvatica, Gymnocarpium dryopteris, Homogyne alpina, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Phegopteris connectilis, Picea abies, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea

Mechorosty: Dicranella heteromalla, Polytrichum formosum, Racomitrium sudeticum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Fagus sylvatica, Gymnocarpium dryopteris, Homogyne alpina, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Phegopteris connectilis, Picea abies, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Rubus idaeus, Senecio nemorensis agg., Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium, Polytrichum formosum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis villosa, Fagus sylvatica, Vaccinium myrtillus

Citace: Hédl R. (2013): Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae Mikyška 1972. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 271–274, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.