Asociace RBC01

Caricetum nigrae Braun 1915

Mezotrofní rašelinné louky s ostřicí obecnou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis canina, Carex echinata, Carex nigra, Carex panicea, Eriophorum angustifolium, Nardus stricta, Potentilla erecta, Viola palustris

Mechorosty: Aulacomnium palustre

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis canina, Anthoxanthum odoratum, Carex echinata, Carex nigra, Carex panicea, Cirsium palustre, Eriophorum angustifolium, Festuca rubra, Galium uliginosum, Juncus effusus, Luzula campestris agg., Nardus stricta, Potentilla erecta, Viola palustris

Mechorosty: Aulacomnium palustre

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Carex nigra, Carex panicea

Mechorosty: Calliergonella cuspidata, Sphagnum palustre

Citace: Hájek M. & Hájková P. (2011): Caricetum nigrae Braun 1915. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 662–665, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.