Asociace MCG04

Comaro palustris-Caricetum cespitosae (Dagys 1932) Balátová-Tuláčková 1978

Vegetace oligotrofních a mezotrofních stojatých vod s ostřicí trsnatou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis stolonifera, Cardamine pratensis, Carex canescens, Carex cespitosa, Carex diandra, Carex rostrata, Comarum palustre, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium, Galium palustre agg., Menyanthes trifoliata, Stellaria palustris, Veronica scutellata

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis canina, Agrostis stolonifera, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Carex canescens, Carex cespitosa, Carex diandra, Carex nigra, Carex rostrata, Comarum palustre, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium, Festuca rubra, Galium palustre agg., Galium uliginosum, Juncus filiformis, Lycopus europaeus, Menyanthes trifoliata, Poa trivialis, Ranunculus repens, Scutellaria galericulata, Stellaria palustris, Valeriana dioica, Veronica scutellata

Mechorosty: Climacium dendroides

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Carex cespitosa, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata

Citace: Hájková P. (2011): Comaro palustris-Caricetum cespitosae (Dagys 1932) Balátová-Tuláčková 1978. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 537–538, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.