Asociace XCC03

Convolvulo arvensis-Brometum inermis Eliáš 1979

Ruderální vegetace se sveřepem bezbranným

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Bromus inermis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea collina, Bromus inermis, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Poa pratensis agg., Urtica dioica

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrimonia eupatoria, Bromus inermis, Galium boreale subsp. boreale, Inula salicina, Poa pratensis agg.

Mechorosty: Brachythecium rutabulum, Oxyrrhynchium hians

Citace: Láníková D. (2009): Convolvulo arvensis-Brometum inermis Eliáš 1979. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 265–267, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.