Svaz XCB

Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971

Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Artemisia vulgaris, Echinops sphaerocephalus, Melilotus albus, Solidago canadensis, Tanacetum vulgare

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea millefolium agg., Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Elymus repens, Taraxacum sect. Taraxacum

Citace: Láníková D., Chytrý M. & Lososová Z. (2009): Suchomilná ruderální vegetace s dvouletými a vytrvalými druhy (Artemisietea vulgaris). Xerophilous ruderal vegetation with biennial and perennial species. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 207–288, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.