nové hledání »

Svaz XCB

Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971

Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech

Nižší syntaxony

počet výsledků: 11
XCB01 Melilotetum albo-officinalis Ruderální vegetace s komonicí bílou a komonicí lékařskou více »
XCB02 Berteroetum incanae Teplomilná ruderální vegetace s šedivkou šedou více »
XCB03 Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae Teplomilná ruderální vegetace se škardou smrdutou mákolistou více »
XCB04 Dauco carotae-Picridetum hieracioidis Teplomilná ruderální vegetace s hořčíkem jestřábníkovitým více »
XCB05 Poo compressae-Tussilaginetum farfarae Ruderální vegetace obnažených ploch s podbělem lékařským více »
XCB06 Poëtum humili-compressae Ruderální vegetace mělkých půd s lipnicí smáčknutou a lipnicí bahenní suchobytnou více »
XCB07 Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Ruderální vegetace s vratičem obecným a pelyňkem černobýlem více »
XCB08 Artemisio vulgaris-Echinopsietum sphaerocephali Ruderální vegetace s invazním bělotrnem kulatohlavým více »
XCB09 Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis Ruderální vegetace s invazními zlatobýly více »
XCB10 Buniadetum orientalis Ruderální vegetace s invazním rukevníkem východním více »
XCB11 Asclepiadetum syriacae Ruderální vegetace s invazní klejichou hedvábnou více »

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací