Asociace TDF12

Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris Koch 1926

Bazifilní vlhká tužebníková lada s kakostem bahenním

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Geranium palustre

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Caltha palustris, Cirsium oleraceum, Equisetum palustre, Filipendula ulmaria, Geranium palustre, Lathyrus pratensis, Poa trivialis, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Geranium palustre

Citace: Hájková P. & Hájek M. (2007): Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris Koch 1926. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 274–276, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.