Asociace LBF02

Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris (Klika 1942) Husová in Moravec et al. 1982

Suťové javorové jaseniny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Dryopteris filix-mas, Fraxinus excelsior, Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum, Mercurialis perennis, Ulmus glabra

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Dryopteris filix-mas, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg., Ulmus glabra, Urtica dioica

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Acer pseudoplatanus, Dryopteris filix-mas, Fraxinus excelsior, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra

Citace: Boublík K. (2013): Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris (Klika 1942) Husová in Moravec et al. 1982. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 286–289, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.