nové hledání »

Asociace KBC01

Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo in Kolbek et al. 2003

Křoviny s rybízem alpínským a růží převislou

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Lonicera nigra, Lonicera xylosteum, Polypodium vulgare, Ribes alpinum, Rosa pendulina


Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Calamagrostis arundinacea, Dryopteris filix-mas, Impatiens parviflora, Lonicera xylosteum, Polypodium vulgare, Ribes alpinum, Sorbus aucuparia


Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Ribes alpinum, Rosa pendulina


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací