Asociace KBC04

Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae Passarge 1979

Lískové křoviny chladnějších stanovišť

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Asarum europaeum, Corylus avellana, Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum, Hepatica nobilis, Impatiens noli-tangere, Knautia dipsacifolia, Lonicera xylosteum, Melica nutans, Mercurialis perennis, Rhamnus cathartica, Salix caprea, Sambucus racemosa, Senecio ovatus

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Athyrium filix-femina, Corylus avellana, Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum, Fragaria vesca, Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum, Hepatica nobilis, Impatiens noli-tangere, Melica nutans, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Picea abies, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Rubus idaeus, Senecio ovatus, Stellaria holostea, Urtica dioica

Mechorosty: Hypnum cupressiforme s. l.

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Corylus avellana, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae Passarge 1979. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 120–123, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.