Svaz LBD

Sorbo-Fagion sylvaticae Hofmann in Passarge 1968

Vápnomilné bučiny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Arabis hirsuta, Carex digitata, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Corallorhiza trifida, Daphne mezereum, Epipactis helleborine agg., Fagus sylvatica, Hedera helix, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Neottia nidus-avis, Orthilia secunda, Sesleria caerulea, Viola collina

Mechorosty: Ctenidium molluscum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Campanula rapunculoides, Carex digitata, Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine agg., Fagus sylvatica, Galium odoratum, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Poa nemoralis

Citace: Boublík K., Douda J., Hédl R. & Chytrý M. (2013): Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea). Mesic and wet deciduous broad-leaved forests. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 194–295, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.