Asociace XBC02

Spergulo arvensis-Scleranthetum annui Kuhn 1937

Acidofilní plevelová vegetace v chladných oblastech s chmerkem ročním

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Anagallis arvensis, Fallopia convolvulus, Galeopsis tetrahit agg., Myosotis arvensis, Persicaria lapathifolia, Persicaria maculosa, Raphanus raphanistrum, Scleranthus annuus, Spergula arvensis, Stellaria media, Viola arvensis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea millefolium, Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Cirsium arvense, Elymus repens, Fallopia convolvulus, Galeopsis tetrahit agg., Lapsana communis, Myosotis arvensis, Persicaria lapathifolia, Persicaria maculosa, Poa annua, Polygonum aviculare, Ranunculus repens, Raphanus raphanistrum, Scleranthus annuus, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Tripleurospermum inodorum, Viola arvensis

Dominantní taxony

Citace: Otýpková Z. (2009): Spergulo arvensis-Scleranthetum annui Kuhn 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 112–115, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.