Asociace VDC02

Sphagno-Utricularietum ochroleucae Oberdorfer ex Müller et Görs 1960

Vegetace oligotrofních nevápnitých tůní s bublinatkami

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Drosera intermedia, Eriophorum angustifolium, Juncus bulbosus, Lysimachia thyrsiflora, Rhynchospora alba, Utricularia intermedia, Utricularia ochroleuca

Mechorosty: Sphagnum auriculatum, Straminergon stramineum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis canina, Carex rostrata, Eriophorum angustifolium, Molinia caerulea, Utricularia ochroleuca

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Carex chordorrhiza, Carex lasiocarpa, Eriophorum angustifolium, Juncus bulbosus, Lemna minor, Menyanthes trifoliata, Utricularia intermedia, Utricularia ochroleuca

Mechorosty: Sphagnum affine, Sphagnum auriculatum

Citace: Navrátilová J. (2011): Sphagno-Utricularietum ochroleucae Oberdorfer ex Müller et Görs 1960. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 302–305, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.