Asociace LAA01

Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae Klika 1940

Rašelinné mokřadní olšiny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis canina, Alnus glutinosa, Betula pubescens subsp. pubescens, Calamagrostis canescens, Calla palustris, Carex canescens, Carex elongata, Carex paniculata, Dryopteris carthusiana, Equisetum fluviatile, Frangula alnus, Lysimachia thyrsiflora, Lysimachia vulgaris, Peucedanum palustre, Salix pentandra, Thelypteris palustris, Viola palustris

Mechorosty: Plagiothecium denticulatum, Riccardia latifrons, Riccardia multifida, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum palustre

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis canina, Alnus glutinosa, Betula pendula, Carex canescens, Carex nigra, Carex rostrata, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, Equisetum fluviatile, Frangula alnus, Galium palustre agg., Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea agg., Peucedanum palustre, Picea abies, Vaccinium myrtillus, Viola palustris

Mechorosty: Sphagnum palustre

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Alnus glutinosa, Calla palustris, Carex brizoides, Carex paniculata, Equisetum sylvaticum, Frangula alnus, Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea agg.

Mechorosty: Sphagnum palustre

Citace: Douda J. (2013): Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae Klika 1940. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 169–171, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.