Svaz LBF

Tilio platyphylli-Acerion Klika 1955

Suťové a skalní lesy

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Actaea spicata, Asarum europaeum, Campanula trachelium, Corylus avellana, Dryopteris filix-mas, Fraxinus excelsior, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Galium sylvaticum, Geranium robertianum, Hepatica nobilis, Impatiens noli-tangere, Lathyrus vernus, Lunaria rediviva, Melica nutans, Mercurialis perennis, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Dryopteris filix-mas, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Senecio nemorensis agg., Ulmus glabra, Urtica dioica

Citace: Boublík K., Douda J., Hédl R. & Chytrý M. (2013): Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy (Carpino-Fagetea). Mesic and wet deciduous broad-leaved forests. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 194–295, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.