Asociace KBB03

Populo tremulae-Coryletum avellanae Br.-Bl. in Kielhauser 1954

Teplomilné lískové křoviny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace se vyskytuje roztroušeně v kolinním až montánním stupni střední Evropy, fytocenologicky však byla dokumentována spíš vzácně a pod různými jmény. Odpovídající vegetace byla zaznamenána ve francouzských Vogézách (Weber 1999), Švýcarsku (Moor 1960), jižním a středním Německu (Weber 1999), Rakousku (Wirth in Mucina et al. 1993b: 60–84, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83) a na Slovensku (Jurko 1964). V České republice byly porosty odpovídající této asociaci zaznamenány pod různými jmény z Českého středohoří (Kolbek 1969, Slavíková et al. 1983), Kokořínska (Domin 1942), údolí horní Mže (Šandová 1977), Českého lesa (Sofron 1990), Kladenska (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1968), východní části Křivoklátska (Sádlo in Kolbek et al. 2003a: 41– 86), Českého krasu (Blažková 1962, Sádlo 1983, Kubíková et al. 1997), Sušicka (Matějková & Nesvadbová 1999, Sádlo, nepubl.), Českokrumlovska (zejména z Vyšenských kopců; Albrechtová et al. 1987), z východního Polabí (Prausová & Truhlářová 2009, Gregor, nepubl.), od Uherčic v údolí Dyje (Tichý 1997), Ivančic (Sádlo, nepubl.), z Moravského krasu (Holubová 1968, Sádlo, nepubl.), Pavlovských vrchů (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968), Oderských vrchů (Togner, nepubl.) a Bílých Karpat (J. Němec 2000).

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): Populo tremulae-Coryletum avellanae Br.-Bl. in Kielhauser 1954. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 99–102, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.