Asociace KBB03

Populo tremulae-Coryletum avellanae Br.-Bl. in Kielhauser 1954

Teplomilné lískové křoviny

nové hledání

Orig. (Kielhauser 1954): Coryleto-Populetum Br.-Bl. 1938 (Corylus avellana, Populus tremula)

Syn.: Antherico ramosi-Coryletum avellanae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Seslerio caeruleae-Coryletum avellanae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Roso vosagiacae-Coryletum avellanae Oberdorfer 1957, Pruno-Coryletum Jurko 1964, Rubo saxatilis-Coryletumavellanae Sýkora 1979

Formální definice: Corylus avellana pokr. > 25.% AND (skup. Acer campestre OR skup. Carex digitata OR skup. Geranium sanguineum OR skup. Lathyrus niger) NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 25 % NOT Carpinus betulus pokr. > 25.% NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 25 % NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 25 %

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): Populo tremulae-Coryletum avellanae Br.-Bl. in Kielhauser 1954. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 99–102, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.