Asociace THD03

Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939

Úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou a ostřicí nízkou

nové hledání

Orig. (Klika 1939): Subassoziation von Festuca sulcata-Carex humilis (Klika 1932) (Festuca sulcata-Carex humilis-Assoziation 1932, Caricetum humilis aut. div.) (Festuca sulcata ~ F. rupicola)

Syn.: Festuca sulcata-Carex humilis Klika 1933 (subasociace), Festuco sulcatae-Caricetum humilis Klika 1936 (§ 3f), sdružení Festuca ovina-sulcata-Phleum boehmeri Klika 1941 (§ 3c), Fragario-Festucetum rupicolae Bureš 1976, Festuco ovinae-Phleetum boehmeri Toman 1981, Ranunculo illyrici-Festucetum rupicolae Unar 2004

Formální definice: (Carex humilis pokr. > 25 % OR Festuca rupicola pokr. > 25 %) AND skup. Potentilla arenaria NOT skup. Arrhenatherum elatius NOT skup. Brachypodium pinnatum NOT skup. Festuca pallens NOT skup. Inula ensifolia NOT skup. Jasione montana NOT skup. Phleum phleoides NOT skup. Trifolium arvense NOT Festuca valesiaca pokr. > 25 %

Citace: Chytrý M. (2007): Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 416–417, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.