Asociace THD01

Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1930

Stepní pastviny s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým

nové hledání

Orig. (Sillinger 1930): Festuceto (vallesiacae)-Stipetum capillatae

Syn.: Stipetum capillatae Dziubałtowski 1925 (§ 36, nomen ambiguum), Ranunculo illyrici-Festucetum valesiacae Klika 1931, Astragalo-Stipetum Knapp 1944, Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Mahn 1965, Astragalo austriaci-Stipetum capillatae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms., Minuartio setaceae-Stipetum capillatae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms.

Formální definice: (Festuca valesiaca pokr. > 25 % OR Stipa capillata pokr. > 25 %) AND (skup. Potentilla arenaria OR skup. Stipa capillata) NOT skup. Jasione montana NOT skup. Lactuca perennis NOT Stipa tirsa pokr. > 25 %

Citace: Chytrý M. (2007): Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1930. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 411–413, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.