Asociace LBC01

Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959

Mezotrofní bučiny

nové hledání

Orig. (Sougnez & Thill 1959): Asperulo-Fagetum (Asperula odorata = Galium odoratum, Fagus sylvatica)

Syn.: Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška 1939 (potenciální správné jméno), Dentario bulbiferae-Fagetum Hartmann 1953 (§ 31, mladší homonymum, non: Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška 1939), Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957 (potenciální správné jméno), Dentario enneaphylli-Fagetum Oberdorfer ex W. Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960 p. p., Tilio cordatae-Fagetum Mráz 1960 p. p., Dentario glandulosae-Fagetum W. Matuszkiewicz ex Guzikowa et Kornaś 1969 p. p.

Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND skup. Galium odoratum NOT skup. Carex pilosa NOT skup. Cephalanthera damasonium NOT skup. Mercurialis perennis NOT Carex pilosa pokr. > 25 %

Citace: Hédl R. (2013): Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 245–249, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.