Asociace LBB01

Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957

Hercynské mezické dubohabřiny

nové hledání

Orig. (Oberdorfer 1957): Galio-Carpinetum ass. nov. (Querceto-Carpinetum s. str.) (Galium sylvaticum, Carpinus betulus)

Syn.: Querco pedunculatae-Carpinetum Klika 1928 (potenciální správné jméno; § 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum), Stellario-Tilietum Moravec 1964, Melampyro nemorosi-Carpinetum sensu auct. bohem. non Passarge 1957 prov. (§ 3b; pseudonym), Melampyro nemorosi-Carpinetum sensu auct. bohem. non Passarge 1962 (pseudonym)

Formální definice: (Carpinus betulus pokr. > 50 % OR Quercus petraea agg. pokr. > 50 % OR Quercus robur pokr. > 50 % OR (Carpinus betulus pokr. > 25 % AND (Quercus petraea agg. pokr. > 25 % OR Quercus robur pokr. > 25 %)) AND skup. Lathyrus vernus NOT skup. Buglossoides purpurocaerulea NOT skup. Carex pilosa NOT skup. Carex remota NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Serratula tinctoria NOT skup. Urtica dioica NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT Acer platanoides pokr. > 5 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 5 % NOT Carex pilosa pokr. > 25 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 5 % NOT Ulmus glabra pokr. > 5 %

Citace: Chytrý M. (2013): Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 223–227, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.